Dobrodošli na spletni strani revije

"Acta medico-biotehnica"

Ustanovitelji

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Izdajatelji

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Izid publikacije je finančno podprla ARRS iz sredstev
državnega proračuna iz naslova razpisa za sofinanciranje
domačih znanstvenih periodičnih publikacij.

Izdajateljski svet

Vojko Flis
Radovan Hojs
Željko Knez
Ivan Krajnc
Dušica Pahor
Igor Tičar
Matjaž Vogrin

Odgovorna urednica

Dušica Pahor

Uredniški odbor

Darja Arko
Vojko Flis
Radovan Hojs
Željko Knez
Ivan Krajnc
Andraž Stožer

 

Pridruženi uredniki

Wilfred Druml, Wien, Austria
Sinikka Eskelinen, Oulu, Finland
Thomas Gamse, Graz, Austria
Raul J. Gazmuri, North Chicago, USA
Dan Gilon, Jerusalem, Israel
Christoph H. Gleiter, Tübingen, Germany
Winfried Graninger, Wien, Austria
Hervig Holzer, Graz, Austria
Franz M. Kainberger, Wien, Austria

Joachim R. Kalden, Erlangen, Germany
Günter J. Krejs, Graz, Austria
Boris Labar, Zagreb, Croatia
Gerhard K. Lang, Ulm, Germany
Rifat Latifii, Valhalla, New York
Sigurd Lax, Graz, Austria
Henrik Mulec, Trollhättan, Sweden
Péter Németh, Pécs, Hungary
Yoram Oron, Tel Aviv, Israel
Norbert Roewer, Würzburg, Germany
Heikki Ruskoaho, Oulu, Finland
Josef S. Smolen, Wien, Austria
Markku Savolainen, Oulu, Finland
Manfred Schattenkirchner, München, Germany
Felix Unger, Salzburg, Austria Vasić–Đurđa Vasić-Raćki, Zagreb, Croatia

Razširjeni uredniški odbor - Znanstveni svetovalci

Sebastijan Bevc, Gorazd Bunc, Igor But, Anton Crnjac, Bogdan Čižmarevič, Andrej Čretnik, Robert Ekart, Ivan Eržen,
Tanja Hojs Fabjan, Breda Jesenšek Papež, Mirt Kamenik, Zalika Klemenc Ketiš, Nadja Kokalj Vokač, Miljenko Križmarić,
Blanka Kores Plesničar, Metoda Lipnik Štangelj, Marko Marhl, Uroš Maver, Dušan Mekiš, Dušanka Mičetič Turk, Kazimir
Miksič, Artur Pahor, Breda Pečovnik Balon, Božena Pejkovič, Stojan Potrč, Milan Reljič, Maja Rupnik, Andreja Sinkovič,
Pavel Skok, Andraž Stožer, Tadej Strojnik, Karin Stana Klainschek, Tomaž Šeruga, Draga Štiblar Martinčič, Iztok Takač,
Ksenija Tušek Bunc

 

Tehnični urednik

Doc. dr. Uroš Maver, mag. farm.

Lektoriranje

Katja Meško Peserl, prof. slov.
International Science Editing, Ireland

Oblikovanje

Tabula, Tadej Kajzer s.p.

Izhajanje revije

Revija izhaja dvakrat letno v nakladi 500 izvodov.
Članki so dostopni tudi na spletni strani revije.

ISSN tiskana izdaja: 1855-5640
ISSN elektronska izdaja: 1855-7988

 

Uredništvo "Acta medico-biotechnica"

Naslov uredništva: Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Uredništvo Acte medico-biotechnica, Taborska ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija
Odgovorna urednica: Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Tehnični urednik: Doc. dr. Uroš Maver, mag. farm.
Telefon +386 (0)2 234 58 27
Faks +386 (0)2 234 58 20
E-pošta: actamedbio@um.si